فعالیتهای پایه سوم در آموزش آنلاین

 

 

 
فعالیت کلاسی پایه سوم مهر1401 فعالیت کلاسی پایه سوم آبان 1401
کاردستی با استفاده از مواد بازیافتی نمونه کارهای دانش آموزان در اسفند 1400
نور و سایه اجسام فعالیتهای کلاس شقایق در بهمن 1400
   
جشن ضرب آموزش ضرب
فعالیت در درس فارسی گزارشی از کلاس علوم
دست ورزی ریاضی 1 دست ورزی ریاضی 2
فعالیتهای دروس علوم و ریاضی درس علوم