فعالیتهای آموزشی پیش دبستان سال تحصیلی 1402
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

بازی مهارتی

بازی مهارتی با هدف افزایش دقت و تمرکز با استفاده از توپ و سبد 
 و انجام بازی لی لی جهت هدف حفظ تعادل

 

صبحانه سالم


خوردن صبحانه سالم در حیاط مدرسه به مناسبت روز جهانی غذا و انجام کاربرگ هرم غذایی


آرشیو