فعالیتهای پایه سوم در آموزش آنلاین

 

 

کاردستی با استفاده از مواد بازیافتی نمونه کارهای دانش آموزان در اسفند 1400
نور و سایه اجسام فعالیتهای کلاس شقایق در بهمن 1400
   
جشن ضرب آموزش ضرب
فعالیت در درس فارسی گزارشی از کلاس علوم
دست ورزی ریاضی 1 دست ورزی ریاضی 2
فعالیتهای دروس علوم و ریاضی درس علوم